Předávání maturitních vysvědčení

Maturitní zkoušky 2022

legnerjAkce školy

Covid-19 zasáhl do přípravy žáků maturitních oborů, ale díky nasazení celého učitelského týmu a snaze žáků zvládnout na výbornou důležitou životní zkoušku, nakonec vše proběhlo hladce a podle litery zákona, neboť v tomto roce již výuka probíhala tradičním způsobem a studenti hojně využívali hodiny doučování a konzultací.


Dne 30. 5. 2022 se konalo v krásných prostorách Historického sálu slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Přání k úspěšnému složení zkoušek a poslední rady do života předal starosta M. Boudný a místostarostka města a předsedkyně školské rady M. Jedličková, místopředseda školské rady R. Hanák a vedení školy. Krásné okamžiky loučení s absolventy prožili členové pedagogického sboru, rodiče a prarodiče našich absolventů, zúčastnili se i přátelé a známí. Velmi si vážíme, že se této akce zúčastnil i emeritní ředitel školy S. Rolek. Byť byl školní rok velmi náročný pro učitele i studenty, přesto můžeme říct, že naši studenti byli u zkoušek úspěšní a mnohdy nás velmi příjemně překvapili. Tak hodně štěstí a úspěchů v dalším životě, děti naše!

Kulhánková Vlad., ISŠ