Bílá pastelka

Koláč pro hospic 2023

legnerjAkce školy, Aktuálně

Dne 4. 10. 2023 jsme se zúčastnili charitativní akce „Koláč pro hospic.“ Jedná se o akci Diecézní charity Brno, oblastní charity Hodonín. Cílem této dobročinné aktivity je získat prostředky na paliativní péči, neboť 80 % lidí si totiž přeje zemřít doma. Chtějí poslední okamžiky strávit v prostředí, které znají, s lidmi, kteří jsou jim blízcí. Peníze vybrané tímto způsobem, i prostřednictvím našich studentů, směřují právě na tuto na péči. Ubytovaní studenti vytvořili tři skupiny po dvou a byli vysláni jednak do ulic Slavkova u Brna, ale také do Bučovic. Byly vybaveni košíky s koláči a kasičkami. Sbírka byla úspěšná. Všem dobrovolníkům patří velký díky.

Ubytovaní studenti DM, ISŠ