Exkurze Brno

Exkurze v historické části Brna

legnerjAkce školy, Aktuálně

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se žáci druhého ročníku hotelnictví a cestovního ruchu podívali do historické části Brna. Společně s paní třídní učitelkou Mgr. Danou Mihálovou se podívali do Kapucínské hrobky, kde se o Kapucínském řádu dozvěděli zajímavá fakta, s čímž je spjato právě kapucínské pohřbívání. Také navštívili Zelný trh, který je plný zajímavé architektury, soch, kultury a historie. Dále navštívili Starou radnici, která je opředena zajímavými legendami, od portálu až po Brněnského draka, který je dominantou průjezdu věže Staré radnice. Brno zdobí spousta moderních soch, mezi ty se řadí i dominanta náměstí Svobody, kterou je Brněnský orloj. Poslední zastávkou byla socha markraběte Jošta Lucemburského. Žáci si i přes nepříznivé počasí exkurzi užili a spoustu informací o Brnu se dozvěděli. Velké díky náleží třídní učitelce, která tuto exkurzi zorganizovala a žáky Brnem provedla.

M. Dvořák, A. Julínková, ISŠ