Návštěva Mahenova divadla

Cesta napříč dějinami

legnerjAkce školy, Aktuálně

Dne 8. 12. 2023 navštívili studenti třídy 1.A CUTR divadelní představení pro školy Leopoldstadt v Mahenově divadle v Brně. „Leopoldstadt“ je hra napsaná Tomem Stoppardem, která nás zavedla do vídeňské židovské čtvrti Leopoldstadt na přelomu 19. a 20. století. Příběh sleduje osudy rodiny Merz v turbulentní době, kdy se mění politické a společenské klima, a hraje také důležitou roli v odhalování židovské identity a historie. Představení nás nejen zaujalo výjimečným hereckým výkonem, ale také nám otevřelo oči vůči historickým událostem a výzvám, s nimiž se lidstvo potýkalo v minulosti. Celkově lze říci, že návštěva Mahenova divadla a zhlédnutí představení „Leopoldstadt“ byla pro celou třídu nezapomenutelným zážitkem.

Bc. B. Palečková, ISŠ