Den proti rakovině

Český den proti rakovině

legnerjAkce školy

Této nejstarší sbírkové akce v ČR, která se konala 10. května 2023 a při které můžete koupit kvítek měsíčku lékařského a podpořit boj proti rakovině, jsme se i tento rok aktivně účastnili.  Hlavní téma letošní sbírky byla prevence nádoru průdušek a plic.  Prostřednictvím rozdávání letáčku jsme informovali veřejnost o prevenci této velmi závažné nemoci. Díky nabízení kvítků jsme přispěli finanční částkou na boj proti rakovině, na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Tento již 27. ročník pořádala nezisková organizace Liga proti rakovině Praha, jejímž hlavním cílem je již od roku 1990 snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v ČR.

studenti Domova mládeže, ISŠ