Galavečer České ručičky

České ručičky

legnerjAkce školy

Galavečeru přehlídky České ručičky se dne 15. 6. 2022 v BVV v Brně zúčastnilo 8 pedagogů a 12 osob našich smluvních partnerů. Proběhlo zde slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších žáků z celostátních kol vybraných učebních oborů. Z 19 laureátů bylo 8 z Jihomoravského kraje. Také v příštím roce bude naše škola pořádat ve spolupráci s Klastrem českých nábytkářů Mistrovství ČR s mezinárodní účastí oboru truhlář, která je součástí největší soutěže řemesel v ČR.

Ing. V. Bábek, ISŠ