Bylo nám ctí (malé ohlédnutí)

legnerjAkce školy

V podzimních měsících 2021 nás poctili svou návštěvou bývalí zaměstnanci střední školy z Contrexvil, kteří do našeho města a školy v minulosti několikrát zavítali v rámci gastronomické výměny škol. Tuto akci zorganizovaly naše kolegyně p. J. Střelcová a p. E. Havránková a ty se také ujaly francouzských kolegů, neboť se z nich stali dlouhodobí přátelé. Všichni se zajímali o novinky v naší škole, celou si ji prohlédli, ocenili vybavení a prostředí školy a přijali naše pozvání na malé občerstvení v naší školní kavárně. Třeba se vedení střední francouzské školy rozhodne vrátit se k tak úspěšné spolupráci našich škol a navázat na minulá přátelství.

Kulhánková Vlad., ISŠ