Bílá pastelka

Bílá pastelka

legnerjAkce školy

V týdnu před Mezinárodním dnem nevidomých, který je 13. října a připadl v tomto roce na neděli a Mezinárodním dnem bílé hole, který je 15. října se konala sbírka „Bílá pastelka“ které se zúčastnili naši žáci z domova mládeže.


Tentokrát jsme se do ulic Slavkova vydali dvakrát, v pondělí 10. 10. 2022 a ve středu 12. 10. 2022. Studenti vytvořili po dvou dvojicích pro každý den. Oděni do bílých triček s logem sbírky, plánovacími kalendáři a záložkami do knížek, které rozdávali zdarma, šli nabízeli spoluobčanům bílé pastelky. Všechny dvojice nebyli stejně úspěšné, ale přesto jsme pořadatelům přispěli slušnou částkou. Zrak je podle nás jeden z nejdůležitějších smyslů v našem životě a touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří byli tak hodní a přispěli. Bílá pastelka je každoroční sbírka pořádaná už od roku 2000. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, provádí ji dobrovolníci a spočívá v prodeji bílých pastelek, jakožto symbolu bílé slepecké hole i neviditelného světa nevidomých. Výtěžek je směřován organizacím pracujícím se zrakově postiženými, například na speciální vybavení, asistenční služby, výcvik vodících psů nebo na výukové programy pro zrakově postižené, aby mohli i přes své postižení žít samostatný a nezávislý život.

Žáci z DM, ISŠ