Adaptační kurz 1.B HT

ISŠ SlavkovAkce školy, Aktuálně

Adaptační kurz 1.B HT

Dne 2. 11. 2021 se třída 1.B HT vypravila do Brna na první společnou akci. Zúčastnili se adaptačního kurzu, který byl organizovaný společností Podané ruce.
Adaptace na nové prostředí, nové spolužáky a učitele je velmi důležitá a kurz měl být žákům nápomocný ve vzájemném seznámení a poznání jeden druhého. Pod vedením zkušených lektorek se žáci, společně s třídní učitelkou, formou zábavných her poznali i jinak než pouze ve školním kolektivu. Různými technikami posilovali své komunikační schopnosti, učili se být jeden druhému oporou a řešit problémy ve skupině. Ačkoliv se zpočátku žákům nechtělo aktivně zapojovat, strávili společně zajímavé, velmi často smíchem protknuté dopoledne.

Ing. Huvarová, ISŠ