AHOL CUP Ostrava 2016

ISŠ SlavkovAktuálně

Na letošní ročník soutěže AHOL CUP, kategorie Teatender, jsme se vypravily brzy ráno. Do Ostravy jsme přijely s východem slunce, plné očekávání a zdárně jsme dorazily do multifunkční auly Gong v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě.


Čekala nás registrace a losování startovních čísel. Pro veliký úspěch jsme si nevylosovaly č. 1, jak tomu bylo minulý rok! Po zahájení soutěže jsme se odebraly do přípravny, kde jsme si připravovaly vše potřebné k našemu výstupu.
Tato kategorie je jedinečná tím, že máte během 20 minut připravit předem vylosovaný čaj a také svůj volný nápoj. Celou tuto dobu komunikujete s porotou a popisujete jim čaj a jeho přípravu. Po ukončení našich „20 minut” jsme si mohly oddechnout. V. Zapletalová se umístila na krásném 6. místě a L. Šťastná stanula na 11. místě. Přes velikou konkurenci jsme sice medaile nepřivezly, ale odjížděly jsme plné nových zkušeností a zážitků. V závěru dne jsme opouštěly Ostravu, do které se snad v příštím roce opět vrátíme a tentokrát dosáhneme i na stupně vítězů.
Po celou dobu nás podporovala a přebrala za nás veškerou nervozitu p. uč. Ing. Bc. Lenka Svobodová, které bychom tímto chtěly moc poděkovat.

V. Zapletalová, obor hotelnictví, ISŠ