Adaptační kurz

ISŠ SlavkovAkce školy, Aktuálně

Přechod ze základní na střední školu není pro žáky jednoduchý. Novopečený student se nemusí vyrovnávat jen s jiným tempem i objemem učení, ale musí si vybojovat i nové místo v třídním kolektivu.


Abychom dětem tuto psychicky složitou situaci ulehčili, zúčastnily se všechny třídy prvních ročníků v průběhu října 2021 adaptačního kurzu, který jako zážitkový program pro nově vzniklé kolektivy organizuje nadace Podané ruce v Brně. Žáci pod vedením zkušených lektorů během kurzu absolvovali mnoha technik, jejichž účelem bylo vyzkoušet si a naučit se mnoha různým dovednostem. Jde zejména o posílení komunikační dovednosti a vzájemnou toleranci, schopnost řešit zadaný problém ve skupině, vyjádření svého postoje či stanoviska, sebepoznání, sebeocenění a přijetí odpovědnosti za své chování. Přes počáteční nedůvěru se žáci všech aktivit s nadšením zúčastnili a strávili tak s novými spolužáky příjemné dopoledne.

Ing. Václav Zoul
třídní učitel 1.B CUTR