Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Výměnný pobyt žáků ISŠ Slavkov u Brna v Budapešti

V rámci projektu Tradice a inovace měli žáci ISŠ Slavkov u Brna znovu možnost výměnného pobytu v Budapešti, který se konal 6. – 9. listopadu 2018. Cílem pobytu bylo poznávání památek, seznámení se s prostředím zahraniční školy, s maďarskou gastronomií a v neposlední řadě komunikace v cizím jazyce.

Tradice a inovace

Již několik let se naši žáci učebních oborů pravidelně potkávají se svými vrstevníky ze zahraničí, aby společně pracovali, sdíleli své zkušenosti a vzájemně se naučili něco nového. Letošní podzim byl věnován oborům kuchař – číšník a truhlář.

Český Daruvar u nás

V podzimních měsících se naši žáci zúčastnili výměnného pobytu s naší partnerskou Ekonomickou a turistickou školou v Daruvaru, na přelomu listopadu a prosince jsme zase uvítali partnery u nás.

Žáci z Nižního Novgorodu na návštěvě ISŠ ve Slavkově u Brna

Dveře poznání dokořán. To bylo motto úvodního projektu nové spolupráce mezi Integrovanou střední školou ve Slavkově u Brna a Institutem inženýrsko-ekonomických studií v Nižním Novgorodu. Za podpory Jihomoravského kraje jsme realizovali vzájemnou výměnu našich žáků.

ODBORNÁ STÁŽ PEDAGOGŮ VE FIRMÁCH

V rámci ESF jsem se zúčastnil během říjnu, listopadu a prosince 2018 odborné stáže ve firmě Renocar, a.s., se sídlem v Brně - Slatině. Tato firma se zabývá prodejem a servisem osobních automobilů značky BMW. Tuto stáž jsem absolvoval ve značkovém autoservisu ve spolupráci s mechaniky při skutečných zakázkách. 

Návštěva „českého Daruvaru“

Ve dnech 22. - 26. 10. 2018 jsme se zúčastnili výměnného pobytu v chorvatském Daruvaru v rámci projektu Do světa! 2018, kde jsme byli ubytováni v rodinách české menšiny.

SEMINÁŘ ENERSOL 2019

Dne 24. 10. 2018 jsme se zúčastnili  odborných seminářů projektu Enersol 2019, který se konal v Letovicích. Hlavním bodem byla motivační přednáška pro potencionální soutěžící od Doc. RNDr. Nováčka, CSc. z Olomouce o ubývajících fosilních palivech a důsledcích z toho plynoucích. Poté byla prezentována velmi krátká ukázka jedné práce z minulého ročníku a přítomní byli upozorněni na různé poznatky, které mají vliv na hodnocení komisí. Na závěr přednesl Ing. Doskočil z pořádající školy přednášku o bioplynových stanicích.

Ing. Radovan Kučera, ISŠ

Partnerská škola v Rusku – počátek nové spolupráce

Integrovaná střední škola ve Slavkově u Brna navázala za poslední roky kontakty se školami v řadě evropských zemí, se kterými rozvíjí intenzivní spolupráci. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a s jeho výraznou podporou jsme se letos pustili do společného projektu s ruskou školou v Nižním Novgorodu.

Návštěva našich truhlářů v Polsku

Ve dnech 1. – 4. 10. 2018 proběhla v rámci mezinárodního projektu Tradice a inovace návštěva polské školy v Kalwárii Zebrzydowska. Tohoto pobytu se zúčastnilo 7 žáků 1. ročníku s učitelem odborného výcviku a zástupcem ředitele pro praktické vyučování.

Návštěva Šoproně v rámci mezinárodního projektu Tradice a inovace

Ve dnech 24. – 27. 9. 2018 proběhla v rámci mezinárodního projektu Tradice a inovace již tradiční návštěva maďarské školy v Šoproni (Handler Nándor Szakképző Iskola). Tohoto výměnného pobytu se zúčastnilo 7 žáků oboru truhlář ze tříd 1.A TR a 2.B CUTR se svým třídním učitelem a s vyučující německého jazyka.

Go to top