Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

 

Nejdůležitější termíny pro školní rok 2018/2019

do 31. ledna 2018 zveřejnění nejvyššího počtu přijímaných uchazečů ke vzdělávání do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2018 stanovení kritérií přijímacího řízení do jednotlivých oborů
do 31. ledna 2018 rozhodnutí o konání přijímacích zkoušek a jejich termíny
do 1. března 2018 termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání na ředitelství školy (platí pro uchazeče ze ZŠ i uchazeče ze SŠ o denní nástavbové studium). Žáci s SVP (speciální vzdělávací potřeby) společně s přihláškou odevzdají také doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení).
1. kolo přijímacího řízení
12. dubna 2018 1. termín jednotných přijímacích zkoušek do oboru Hotelnictví a Podnikání
16. dubna 2018 2. termín jednotných přijímacích zkoušek do oboru Hotelnictví a Podnikání
10. května 2018 náhradní 1. termín jednotných přijímacích zkoušek do oboru Hotelnictví a Podnikání
11. května 2018 náhradní 2. termín jednotných přijímacích zkoušek do oboru Hotelnictví a Podnikání
od 23. dubna do 30. dubna 2018 předávání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení (termín uveden na pozvánce)
další kola přijímacího řízení
termíny dalších kol přijímacího řízení budou aktuálně zveřejňovány na www stránkách školy

 

Go to top