Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Dne 5. 12. 2017 se žáci tříd 2.A HT a 2.B HT v rámci výuky ZBE účastnili odborné exkurze ve středisku ekologické výchovy Kaprálův mlýn v Ochozu u Brna.


Po celou dobu se nám věnoval tým pod vedením Michala Medka. Žáci se seznámili s historií Kaprálova mlýna a měli možnost nahlédnout do zákulisí zrekonstruovaného „ekodomu“ a seznámit se s novými technologiemi v oblasti úspory energií. V rámci výukového programu byli rozděleni do pracovních skupin, které plnily zadané úkoly. Výsledky pak prezentovali ostatním skupinám. V poslední části programu si žáci zahráli strategickou hru, ve které využili získané znalosti. Všichni pracovali perfektně a plnili zadané úkoly. Exkurze byla velmi zajímavá a získané vědomosti žáci určitě v budoucnu využijí v pracovním i v soukromém životě.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ

 

Go to top