Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.

Prezentace školy

     

Ostatní

Exkurze do TATRY Kopřivnice

Žáci prvních ročníků oboru automechanik navštívili dne 3. května 2018 Kopřivnici, kde prožili zajímavý den a dozvěděli se spoustu zajímavostí.

Jezdím cool

Dne 24. 4. 2018 se žáci třídy 1.A AU účastnila odborné exkurze na již 11. ročníku Veletrhu dopravní prevence „JEZDÍM COOL“ v Brně. Akci pořádalo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje.

TECHAGRO 2018

V úterý 10. 4. 2018 žáci prvního ročníku oboru mechanik opravář motorových vozidel navštívili veletržní výstavu TECHAGRO v Brně. Jednalo se nejen o prezentaci předních světových firem, ale
k vidění byly i nejnovější trendy a technologie oboru zemědělství, lesnictví a veterinářství. Žáci se seznámili s novinkami obdělávání půdy, chovu zemědělských zvířat a rozvojem nejmodernější techniky. V rámci programu veletrhu jsme také viděli ukázku dojení krav i stříhání ovcí. Pro žáky byla exkurze velice poučná, ale i zábavná.

P. Orbán, ISŠ

Návštěva vrtulníkové základny Náměšť nad Oslavou

V pátek 13. 4. 2018 se žáci 2.A KČTR účastnili odborné exkurze vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké to je být v kokpitu bojových vrtulníků, viděli praktickou ukázku výcviku vojenských psů, ukázky sebeobrany a v závěru si vyzkoušeli slaňování z výšky s překonáním vodorovné překážky. Exkurze byla velmi zajímavá a všichni si odnesli plno hodnotných zážitků.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ

Pracovní stáže a studium v zahraničí

Ačkoli se čtyři roky studia zdají být na počátku dlouhou dobou, dříve či později nastane situace, kdy budoucí absolventi začnou řešit, co dál. Nabídek je sice nepřeberné množství, o to těžší bývá se v nich orientovat.

Prezentace školy a exkurze žáků na veletrhu Salima

V týdnu od 27. 2. do 2. 3. využila naše škola nabídky prezentovat gastronomické obory na přehlídkové ploše pavilonu A1 v rámci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA/VINEX 2018.

Sportovec okresu Vyškov 2017

Slavnostní vyhodnocení nejlepších sportovních týmů a sportovců za rok 2017 se konalo v SC Bonaparte ve Slavkově u Brna.  Slavnostní raut připravili a návštěvníky po celý večer obsluhovali žáci oboru kuchař-číšník pod odborným vedením Mgr. P. Horákové a Mgr. J. Pytelové. Sladké občerstvení připravily žákyně oboru cukrář pod vedením učitelky odborného výcviku L. Hladké. Jménem svým i vedení školy děkuji všem, kteří se na této významné akci podíleli.

Kulhánková Vlad., ISŠ

Expedice do světa informací a médií

Dne 16. 2. 2018 se žáci 1. a 2. ročníků oboru hotelnictví zúčastnili výukového programu s tématem mediální výchovy. V první části programu nás lektorky blíže seznámily s dnes moderními pojmy jako „Fake News“, „Hoax“, „Clickbait“ apod., při výkladu o lživých zprávách se dotkly i historie, např. období druhé světové války a válečné propagandy.

„Postav si svůj elektromobil“

Odborní učitelé praktického vyučování úseku autooborů se zúčastnili pracovního setkání na téma podpory moderní výuky elektromobilů Z průběhu jednání přinášíme tiskovou zprávu.

OC Olympia Brno patřila středoškolákům

Poslední lednový víkend zaplnili prostory OC Olympia Brno žáci a učitelé z 33 středních škol. Od pátku do neděle zde probíhal 4. ročník prezentace středních odborných škol Jihomoravského kraje.

Go to top